Mainero

1040FTe

Адаптиране към всички марки комбайни

За да се извърши ефективно минимално събиране с минимални загуби и двата елемента трябва да се регистрират в прогресирането и височината всеки път, когато размерът на чаптъра се променя, тъй като защитното устройство трябва да бъде повдигнато достатъчно, за да позволи преминаването му към ротора докато ротора винаги трябва да ги взема от напред и нагоре, функционирайки като втора опора при рязане на стеблото За да се постигне бързо и просто управление на двата елемента едновременно, хедерите се монтират на една и съща подпора без никаквo връзка със свързването на главната част, положението му се променя в движение от кабината на оператора, чрез компенсирани хидравлични цилиндри Благодарение на своята иновативна система за фиксиране, двете регулирания се извършват в едно движение.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Количество: 2 на бразда
  • Светлина между лодчици: С възможност за отчитане
  • Опори: С възможност за отчитане
  • Задвижване: Кутия за алтернативни движения, задвижвана чрез ремък във "V" Тип “C”
ПОВЕЧЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ